dat’s diary

Just another WordPress.com weblog

Archive for October 2009

Nha sach toa sang

leave a comment »

A customer came by yesterday w/ an article torn out of a local newspaper. Turned out Bao Chau, a student from DH KHXH-NV finally had her article published in Sinh Vien magazine, the de-facto college student magazine in VN. I guess the editors there actually found the article to be news-worthy enough to publish it without any money from me.

I rushed to the nearest mag stall the same evening just to scan it and post it here. I hope you ll get a kick out of it as much as I did.

CCF10282009_00003
CCF10282009_00003

Advertisements

Written by bluekite2000

October 28, 2009 at 6:40 am

Posted in Uncategorized

Tagged with

Công nghệ “luộc” sách

leave a comment »

“Hầu hết sách lậu đều bị copy y chang từ bìa đến ruột, không có chút chỉnh sửa, biên tập nào”. Về bìa sách, sách lậu được scan lại bìa hoàn toàn, chế bản in offset bốn màu, hai mặt, hơi mờ (bằng khoảng 90% so với bìa thật). Bìa sách đề đầy đủ tên NXB và tên First News, được cán bóng như sách thật tuy không rõ nét bằng. Về ruột sách, nhiều cuốn được thực hiện bằng cách chụp photo, kể cả trang bản quyền. Nhiều cuốn được chụp phim, chất lượng in khá cao nhưng những trang hình mờ nhạt hơn sách thật.

Theo First News, chi phí cho kiểu luộc “trọn bộ” này gồm tiền photo, scan bìa, giấy, in ấn và… chi phí ngoại giao để in tại các nhà in hợp pháp. Thời gian luộc một cuốn sách chỉ khoảng 4 – 5 ngày. Với kiểu luộc này, lợi nhuận của đầu nậu có thể là 150% trong khi không mất 10 khoản quan trọng để làm nên một cuốn sách: không ý tưởng; không lao động; không dịch thuật; không biên tập; không giấy phép; không quản lý phí NXB; không quảng cáo; không tốn thời gian giao dịch; không chi phí, không trả tiền bản quyền và không đóng thuế.

The complete article is here for those interested.  Reading this makes me think twice about staying in the book biz.

Written by bluekite2000

October 6, 2009 at 8:57 am

Posted in Uncategorized

Tagged with